Bransjestandard for naturguiden

Norsk Naturguideforbund utvikler en bransjestandard for kvalifiserte naturguider. Denne vil være en del av grunnlaget for godkjenningsordningen. Bransjestandarden vil være tydelig, godt beskrevet og inneholde klart definerte krav til en godkjent naturguide.

Bransjestandarden vil bli publisert og offentligjort her på våre websider når den er ferdig.