Fra 2017 vil naturguider i NNGF bli oppført i dette medlemsregisteret:
Norsk Naturguide NNG og Arktisk Naturguide ANG.

*Naturguider som er godkjent, aktive og har betalt årets medlemsavgift er merket; AKTIV.
*Hvis de tre nevnte kriterier ikke er gyldig vil medlemmet merkes: INAKTIV og etterhvert slettes fra medlemsregisteret.