2017: Årsmøte og seminar i Tromsø

Forbundet arrangerte årsmøte og seminar i oktober 2017. Vi er i ferd med å bygge opp en bærekraftig modell slik at forbundet kan vokse og bli større i fremtiden. Takk til alle som kom og bidro med mange gode innspill!

Tromsø – februar 2018