Profilprogram – Logo

Profilprogrammet gir retningslinjer og veiledning om bruk av forbundets hovedlogo og naturguidenes yrkeslogo. Programmet er et hjelpemiddel for naturguiden, forbundet og eksterne aktører som ønsker å bruke våre logoer. Dette skal sikre av forbundet og naturguiden fremstår enhetlig og konsekvent, og at vi bygger en felles sterk profil som samsvarer med våre verdier og vedtekter.

Profilprogram