Hvem kan bli medlemmer i NNGF? 

For å søke personlig medlemskap i forbundet må du ha gjennomført:

  • Minimum 1 års utdanning fra en utdanningsinstitusjon som tilfredstiller kravene som NNGF til enhver tid stiller.
  • 8 ukers relevant arbeidserfaring som lønnet guide i det naturbaserte reiselivet.

Student under utdanning

  • Studerer du naturguiding ved utdanningsinstitusjon i Norge kan du søke om gratis studentmedlemskap.

Oppfyller du punktene over?

Da kan du melde deg inn ved å fylle ut og sende inn skjemaet nedenfor. 

I tillegg send oss en epost på post@nngf.no med følgende vedlegg.

  • Dokumentert vitnemål/kompetansebevis fra din utdanningsinstitusjon.
  • Dokumentert arbeidsattest/bekreftelse fra din arbeidsgiver eller din bedrift.

Vi vil  sende deg faktura på årskontingenten. Alle våre medlemmer vil bli publisert åpent i medlemsregisteret på websiden. Vi ber om tålmodighet, dersom det tar noe tid før du hører fra oss. Vi er en liten gjeng som drifter dette foreløpig på frivillig basis ved siden av annen jobb.

Årlig kontingent for medlemmer i NNGF er satt til 500NOK. For at medlemskapet skal være gyldig, må kontingenten være betalt.

Medlemmer vil motta faktura via epost.

OBS. det er mulig at første faktura kan legge seg i søppelpost, vennligst godkjenn adressen: ikke.svar@fiken.no

 

MERK:

Vi ønsker mest mulig å ha en fast årlig utsendelse av årskontingent til våre eksisterende medlemmer. For 2019 vil faktura bli sendt ut i februar. 

Medlemskapet er først gyldig og regnes fra den dagen kontingenten er betalt. For å beholde medlemskapet gyldig kreves det at kontingenten er betalt innen fristen. Dersom medlemskontingent ikke er betalt innen fristen vil ditt medlemskap og status som godkjent naturguide oppheves.

1 + 5 =