Hvem kan bli medlemmer i NNGF? 

Kriterier for å søke medlemskap i organisasjonen er:

  • Minimum ettårig utdannelse i naturguiding fra en norsk utdanningsinstitusjon.
  • Minimum 8 ukers praktisk guideerfaring fra naturbasert reiselivet.

For å søke om medlemskap fyller du inn skjema under. I tillegg send oss en epost på post@nngf.no med følgende vedlegg.

  • Dokumentasjon fra din utdanningsinstitusjon
  • Dokumentert attest/bekreftelse fra din arbeidsgiver eller din bedrift.

Vi vil  sende deg faktura på årskontingenten. Alle våre medlemmer vil bli publisert åpent i medlemsregisteret på websiden. Vi ber om tålmodighet, dersom det tar noe tid før du hører fra oss. Vi er en liten gjeng som drifter dette foreløpig på frivillig basis ved siden av annen jobb.

Årlig kontingent for medlemmer i NNGF er satt til 500NOK. For at medlemskapet skal være gyldig og naturguiden Aktiv, må kontingenten være betalt og naturguiden må ha gjennomført arbeidspraksis som guide. Medlemmer vil motta faktura via epost. (Vær obs på at første faktura kan legge seg i søppelpost.)

MERK: Vi ønsker å ha en fast årlig utsendelse av årskontingent til våre eksistrende medlemmer. For 2018 vil faktura bli sendt ut i januar. 

Medlemskapet er først gyldig og regnes fra den dagen kontingenten er betalt. For å beholde medlemskapet gyldig kreves det at kontingenten er betalt innen fristen. Dersom medlemskontingent ikke er betalt innen fristen vil din status som godkjent naturguide endres fra Aktiv til Inaktiv. Inaktive medlemmer som ikke har betalt kontingent, vil ikke ha stemmerett ved årsmøte og vil ikke bli registrert på forbundets nettside.

10 + 2 =