NNGF sitt første digitale møte

NNGF sitt første digitale møte

På kvelden 17 mars var vi en god gjeng fra Norsk Naturguideforbund som møttes til en prat rundt kveldsmaten. Styret til NNGF hadde en agenda for halve kvelden, mens vi brukte den andre halvparten til å prate med hverandre rundt guidenes hverdag under Covid-19...

Norsk Naturguideforbund sitt innspill til regjeringa si reiselivsstrategi

Norsk Naturguideforbund sitt innspill til regjeringa si reiselivsstrategi

Regjeringa skal nå i mars 2021 lansere en ny reiselivsstrategi for landet vårt! Arbeidet med å utvikle denne har vært lagt til Innovasjon Norge, og de har invitert bransjen som helhet til å komme med innspill til innholdet i denne nye strategien. Som en viktig stemme i det natur- og opplevelsesbaserte reiselivet har vi i Norsk Naturguideforbund også gitt et fyldig innspill i denne prosessen. Dette kan leses og lastes ned i sin helhet her.

Utdannet Naturguide? Bli medlem