Norsk Naturguideforbund | NNGF ble stiftet på Svalbard i 2014. 

 

Siden 2016 har det vært åpent for å søke om medlemskap for utdannede naturguider i Norge. Forbundet driftes per i dag på frivillighet og er i en spennende utviklingsfase. I 2023 ble NNGF fultgyldig medlem av UIMLA og kan dermed sertifisere internasjonale fjellledere i Norge, dette ble mulig takket styrearbeid over flere år.

Styrets oppgaver er definert av forbundets vedtekter. 

 

Gjeldende styre og vara ble valgt under årsmøte i Tromsø og digitalt den 18-19. november 2023.

Rolf Østby

Styremedlem

Molde

Carl-Martin Schønning

Styremedlem

Tromsø

Johannes S. Bolstad

Styreleder

Solund

 

Jostein Heidenstrøm

Nestleder

Hurum

Lucian Negrut

Styremedlem

Svergie

Fridrik Pall Fridriksson

Kasserer utenfor styre

Rjukan

Kalle Møller Nielsen

Varamedlem & Medlemsansvarlig

Alta

Morten Johansen

Varamedlem

Oppdal