Norsk Naturguideforbund | NNGF ble stiftet på Svalbard i 2014. 

 

Siden 2016 har det vært åpent for å søke om medlemskap for utdannede naturguider i Norge. Forbundet driftes per i dag på frivillighet og er i en spennende utviklingsfase. Styrets oppgaver er definert av forbundets vedtekter. 

 

Gjeldende styre ble valgt under årsmøte i Tromsø og digitalt den 16. oktober 2021.

Fridrik Pall Fridriksson

Styremedlem |Medlemansvarlig

Rjukan

Kalle Møller Nielsen

Styremedlem

Alta

Johannes S. Bolstad

Styreleder

Solund

 

Mats Hoel Johannessen

Nestleder

Tromsø

Lucian Negrut

Styremedlem

Svalbard