Hvem kan bli medlemmer i NNGF?

For å søke personlig medlemskap i forbundet må du ha gjennomført:

  • Minimum 1 års utdanning fra en utdanningsinstitusjon som tilfredstiller kravene som NNGF til enhver tid stiller.
  • 8 ukers relevant arbeidserfaring som lønnet guide i det naturbaserte reiselivet.

Student under utdanning:

  • Studerer du naturguiding ved utdanningsinstitusjon i Norge kan du søke om gratis studentmedlemskap.
  • Send epost til post@nngf.no med bekreftelse på naturguide studiet, for eksempel oversikt fra studentweb.

Oppfyller du punktene ovenfor?

Da kan du melde deg inn ved å fylle ut og sende inn skjemaet nedenfor, gjelder både søknad om personlig medlemskap og student medlemskap.

I tillegg må du sende oss en epost på post@nngf.no med følgende vedlegg, gjelder kun for personlig medlemskap.

  • Dokumentert vitnemål/kompetansebevis fra din utdanningsinstitusjon.
  • Dokumentert arbeidsattest/bekreftelse fra din arbeidsgiver eller din bedrift.
  • Last ned forslag her: Bekreftelse _av_arbeidserfaring_NNGF

Når søknaden er godkjent sendes det faktura på årskontingenten. Alle våre medlemmer blir publisert i åpent medlemsregister på nettsiden.

!!MERK!! På grunn av årsmøte og muligens endring i styret er det sannsynlig at svar på nye søknader drøyer seg til januar / februar 2021.

 

Årlig kontingent for medlemmer i NNGF er satt til 500NOK. For at medlemskapet skal være gyldig, må kontingenten være betalt.

Medlemmer vil motta faktura via epost.

OBS. det er mulig at første faktura kan legge seg i søppelpost, vennligst godkjenn adressen: ikke.svar@fiken.no

 

MERK:

Vi ønsker mest mulig å ha en fast årlig utsendelse av årskontingent til våre eksisterende medlemmer. For 2020 vil faktura bli sendt ut i februar.

Medlemskapet er først gyldig og regnes fra den dagen kontingenten er betalt. For å beholde medlemskapet gyldig kreves det at den årlige kontingenten er betalt innen fristen. Dersom medlemskontingent ikke er betalt innen fristen vil ditt medlemskap og status som godkjent naturguide oppheves.

5 + 2 =