Hvem kan bli medlemmer i NNGF?

For å søke personlig medlemskap i forbundet må du ha gjennomført:

  • Minimum 1 års utdanning fra en utdanningsinstitusjon som tilfredstiller kravene som NNGF til enhver tid stiller.
  • 8 ukers relevant arbeidserfaring som lønnet guide i det naturbaserte reiselivet.

Student under utdanning:

  • Studerer du naturguiding ved utdanningsinstitusjon i Norge kan du søke om gratis studentmedlemskap.
  • Send epost til post@nngf.no med bekreftelse på naturguide studiet, for eksempel oversikt fra studentweb.

Oppfyller du punktene ovenfor?

Da kan du melde deg inn ved å fylle ut og sende inn skjemaet nedenfor, gjelder både søknad om personlig medlemskap og student medlemskap.  

VIKTIG! For personlig medlemskap så må du i tillegg sende oss en epost på post@nngf.no med følgende vedlegg:

  • Dokumentert vitnemål/kompetansebevis fra din utdanningsinstitusjon.
  • Dokumentert arbeidsattest/bekreftelse fra din arbeidsgiver eller din bedrift.
  • Last ned forslag her: Bekreftelse _av_arbeidserfaring_NNGF

Når søknaden er godkjent sendes det faktura på årskontingenten. Alle våre medlemmer blir publisert i åpent medlemsregister på nettsiden.

!!MERK!! Medlemssøknader behandles to ganger i året, tidlig vår og sen høst. For 2021 vil alle søknader før 30. september garanter få svar, men vennligst ikke forvent svar før den datoen. Søknader etter den datoen kan forvente svar etter nyttår like før nytt medlems år starter i februar 2022. Vi takker for tålmodigheten. – Styret

 

Årlig kontingent for medlemmer i NNGF er satt til 500NOK. For at medlemskapet skal være gyldig, må kontingenten være betalt.

Medlemmer vil motta faktura via epost.

OBS. det er mulig at første faktura kan legge seg i søppelpost, vennligst godkjenn adressen: ikke.svar@fiken.no

 

MERK:

Vi ønsker mest mulig å ha en fast årlig utsendelse av årskontingent til våre eksisterende medlemmer.

For 2022 vil faktura bli sendt ut i februar. Nye medlemmer får faktura sendt fortløpende.

Medlemskapet er først gyldig og regnes fra den dagen kontingenten er betalt. For å beholde medlemskapet gyldig kreves det at den årlige kontingenten er betalt innen fristen. Dersom medlemskontingent ikke er betalt innen fristen vil ditt medlemskap og status som godkjent naturguide oppheves.

14 + 14 =