Hva er en naturguide
Hva er en naturguide

Naturguide

Kan være en yrkestittel som benyttes av personer med høyere utdanning inenfor fagfeltet naturguiding. Naturguiden har sitt virke som profesjonell leder og vert for kommersielle turistgrupper i natur. Naturguiden skal legge til rette for trygge, lærerike og naturvennlige opplevelser. Et av hovedformålene er å inspirere turistene til reflekterte holdninger til og bruk av natur. 

Naturguidens arbeidsfelt

Reiseliv og kommersiell turisme i natur. Målgruppen til naturguiden er betalende gjester. De kan være individuelle ferie – og fritidsgjester eller i kurs og konferansemarkedet. Naturguiden kan skaffe seg tilleggskompetanse fra eksisterende organisasjoner som gjør den kvalifisert til å jobbe i kursmarkedet med ulike aktiviteter. Naturguiden er etter forbundets standard ikke kvalifisert for å jobbe med betalende gjester i alpint høyfjellsterreng og på lagdelt vintersnø i skredterreng. Slik kan naturguidens arbeidsfelt avgrenses fra tindeveglederen (IFMGA/UIAGM) og dens spesialiserte kompetanse. Guiding i bratt og krevende høyfjellsnatur bør utføres av kvalifiserte, godkjente Tindevegledere gjennom (i Norge) NORTIND. Tindeveglederen er kvalifisert til å veilede og føre i en særskilt form for friluftsliv, det bratte friluftslivet-tindefriluftslivet. De er spesialisert på aktiviteter som: klatring, brevandring, bratt skikjøring og snøskredvurdering.

Godkjent Naturguide

Etter endt utdannelse som naturguide kan du søke om medlemskap og godkjenning i Norsk Naturguideforbund. Du kan etter godkjenning bruke yrkestittel Godkjent Naturguide. Godkjenningsordningen skal sikre at naturguiden innehar riktig kompetanse, dokumentert yrkeserfaring og innfrir Profesjonsstandard for Naturguider, som vil gjenspeile naturguidens kvalitet og kompetanse.

Medlemsregister

I medlemsregisteret vårt finner du godkjente naturguider. Godkjente naturguider er yrkesaktive og innfrir gitte kriterier om utdanning, som igjen tydeliggjør og kvalitetssikrer den godkjente naturguiden. Kun de som har betalt medlemskapet i forbundet er godkjente og registrert i medlimsregisteret.