Hva er en naturguide
Hva er en naturguide

Naturguiden

Naturguiden har sitt virke som profesjonell leder og vert for kommersielle turistgrupper i natur. Naturguiden skal legge til rette for trygge, lærerike og naturvennlige opplevelser. Et av hovedformålene er å inspirere gjestene til reflekterte holdninger til og for bruk av natur. (Andersen, S. & Rolland, C. 2016)

Naturguidens arbeidsfelt

Natur- og aktivitetsbasert reiseliv og turisme i natur. Målgruppen til naturguiden er betalende gjester. Det kan være individuelle ferie- & fritidsgjester eller grupper i kurs og konferansemarkedet. Naturguiden er skikket til å arbeide i alle naturtyper over hele Norge inklusive Svalbard, fra kyst og skjærgård, til skog, fjell, vidde og høyfjell, samt i arktiske naturtyper.

Naturguiden har bred og inngående kompetanse som guide for gjester i det naturbaserte reiselivet generelt.
Naturguiden er ikke kvalifisert for å jobbe med betalende gjester i alpint høyfjellsterreng der det er behov for klatresele eller på lagdelt vintersnø i skredterreng. Slik avgrenses naturguidens arbeidsfelt seg fra tindeveglederens (IFMGA/UIAGM).
Naturguideutdanningen og –sertifisering anses som grunnlag for guiding innen alle typer aktiviteter i natur.

Naturguiden kan, utover kompetansen fastsatt i Profesjonsstandarden og spesialiseringskompetanse den enkelte naturguide har fra sitt studie, skaffe seg tilleggskompetanse fra andre eksisterende organisasjoner. Dette vil gjøre den enkelte naturguide kvalifisert til å jobbe som instruktør/guide innen ulike spesifikke aktiviteter – herunder for eksempel Sjøfartsdirektoratet, Norges Padleforbund (NPF), Norsk Fjellsportforum (NF) etc.

Sertifisert Naturguide

Etter endt utdannelse som naturguide kan de søke om medlemskap og sertifiserting i gjennom Norsk Naturguideforbund. De kan etter godkjenning bruke yrkestittelen Sertifisert Naturguide. Sertifiseringsordningen skal sikre at du som naturguide innehar riktig kompetanse, dokumentert yrkeserfaring og innfrir Profesjonsstandard for Naturguider, som vil gjenspeile naturguidens kvalitet og kompetanse.

Medlemsregister

I medlemsregisteret vårt finner du sertifiserte naturguider. Kun de som har betalt medlemskapet i forbundet er godkjente og registrert i medlimsregisteret.