Norsk Naturguideforbund | NNGF er et forbund som ønsker å bidra til å skape større profesjonell anerkjennelse av naturguidens kompetanse i næringslivet. Forbundet ble stiftet i Longyearbyen Svalbard i 2014. Visjonen til forbundet er å bli en samlende organisasjon som ivaretar naturguiders yrkesfelt og interesser i det naturbaserte reiselivet i Norge, samt å bidra til økt kompetanse og kvalitet i naturbaserte opplevelser.

Sommeren 2016 åpnet vi for å søke om medlemskap. Invitasjonen dengang ble sendt ut til utdannede tidligere studenter ved naturguideutdanning i Norge, som dengang kun eksisterte på Svalbard og i Volda. I dag kommer det stadig flere utdanninger som utdanner til det naturbaserte reiselivet med spesifikt fokus på guiderollen. Forbundets styret velges blant medlemmene og representerer medlemmenes interesser. Vi er enda i en utviklingsfase, men har en visjon for fremtiden og målet er at NNGF skal være en levende organisasjon som medlemmene ønsker å bidra med å skape.

Forbundet har etableret en profesjonsstandard for naturguider til naturbasert reiseliv i Norge. Slik vil forbundet ta et samfunnsansvar gjennom å arbeide for å heve kvaliteten og kompetansen i reiselivet. Forbundet ønsker å ha en nær tilknytning til det naturbaserte reiselivets organisasjoner på nasjonalt nivå. Med et langsiktig mål om å oppnå profesjonell anerkjennelse og strengere reguleringer også hos nasjonale myndigheter.

Kvalifiserte guider er en viktig suksessfaktor for små og store aktører i naturbaserte reiselivsbedrifter i Arktis og Norge. Naturguiden har en sentral rolle i verdiskapning og sikkerhetsaspektet omkring det å skape trygge og gode opplevelser i natur for våre betalende gjester.

 

Norsk Naturguideforbund har til formål å:

 

  • Være en interesseorganisasjon og et yrkesforbund for utdannede naturguider i Norge. 
  • Holde løpende kontakt med myndigheter, reiselivsnæring og utdanningsinstitusjoner om utvikling, behov og kompetansekrav for naturguider i Norge.
  • Søke partnerskap, medlemskap og/eller samarbeid med aktuelle offentlige og ikke offentlige instanser, både nasjonalt og internasjonalt.
  • Utarbeide og forvalte profesjonsstandard for norske og arktiske naturguider.
  • Registrere, organisere og sertifisere kvalifiserte naturguider i Norge.
  • Norsk Naturguideforbund har ikke erverv til formål.

 

NNGF representerer Norge som aspirant land innen UIMLA (Union of International Mountain Leader Associations).

NNGF ga en presentasjon den 5. november 2021 til UIMLA sitt årsmøte og var enstemmig godkjent som aspirant medlem. Dette steget vil gi NNGF muligheten til å sertifisere «internasjonale naturguider» (International Mountain Leaders) i fremtiden.