NNGF sitt første digitale møte

NNGF sitt første digitale møte

På kvelden 17 mars var vi en god gjeng fra Norsk Naturguideforbund som møttes til en prat rundt kveldsmaten. Styret til NNGF hadde en agenda for halve kvelden, mens vi brukte den andre halvparten til å prate med hverandre rundt guidenes hverdag under Covid-19...