Stor oppslutning om Årsmøte

Stor oppslutning om Årsmøte

Årsmøte ble gjennomført i Tromsø/digitalt lørdag 16.10. Til sammen var vi nærmere 30 medlemmer og studentmedlemmer som deltok på møtet. Det ble tidlig klart at organisasjonen har bredt nedslagsfelt. To av deltakerne var på en fangsthytte på Svalbard (skribenten har...
NNGF sitt første digitale møte

NNGF sitt første digitale møte

På kvelden 17 mars var vi en god gjeng fra Norsk Naturguideforbund som møttes til en prat rundt kveldsmaten. Styret til NNGF hadde en agenda for halve kvelden, mens vi brukte den andre halvparten til å prate med hverandre rundt guidenes hverdag under Covid-19...