Utdanning av naturguider i Norge

Naturguideutdanning er en unik mulighet for deg som ønsker en yrkesretta og praktisk guideutdanning i Norge. I 2009 ble den første naturguideutdanningen etablert  på Svalbard – årstudium i Arktisk Natrurguiding (ANG). Fra 2015 ble det også mulig å ta naturguidestudier ved flere steder i Norge. Naturguideutdanning består av friluftslivfag, reiselivsfag og naturfag, og tilsammen med et sterkt fokus på guiderollen i det kommersielle næringslivet. 

Naturguideyrket passer for deg som har en glød og et brennende engasjement for å ta med gjester inn i naturen og å gi de en meningsfull opplevelse. Naturguiden sin kompetanse, erfaring og kunnskap gir kvalifikasjoner for å ferdes med gjester i norsk eller arktisk natur; der det ikke er særskilt fare for fall med alvorlige følger og i terreng slakere enn 30 grader på lagdelt snø.