Utdanning av naturguider i Norge

 

Naturguideutdanning er en unik mulighet for deg som ønsker en yrkesretta og praktisk guideutdanning i Norge. I 2009 ble den første naturguideutdanningen etablert  på Svalbard – årstudium i Arktisk Natrurguiding (ANG). Fra 2015 ble det også mulig å ta naturguidestudier ved flere steder i Norge. Naturguideutdanning består av friluftslivfag, reiselivsfag og naturfag, og tilsammen med et sterkt fokus på guiderollen i det kommersielle næringslivet. 

Naturguideyrket passer for deg som har en glød og et brennende engasjement for å ta med gjester inn i naturen og å gi de en meningsfull opplevelse. Naturguiden sin kompetanse, erfaring, og kunnskap, gir kvalifikasjoner for å ferdes med gjester i norsk eller arktisk natur.

 

Følgende stuideprogram er godkjent i forhold til NNGF sin profesjonsstandard og kan sertifiseres gjennom NNGF:

Arctic Nature Guide – one year programme

UiT / UNIS, Svalbard

https://uit.no/utdanning/program/345066/arctic_nature_guide_-_one_year_programme

 

Arktisk friluftsliv og naturguiding – bachelor

UiT / UNIS, Alta / Svalbard

https://uit.no/utdanning/program/345108/arktisk_friluftsliv_og_naturguiding_-_bachelor

 

Friluftsliv og naturguide – bachelor

Høgskulen i Volda, Volda

https://www.hivolda.no/studietilbod/friluftsliv-og-naturguide/haust

 

Informasjon fra forbundets vedtekter:

§5.1 Sertifisert naturguide

Som sertifisert naturguide har du:

  • Gjennomført og bestått minimum1 års (60 ECTS) utdanning innen naturguiding fra en NOKUT-godkjent utdanningsinstitusjon som utdanner naturguider i samsvar med NNGF sin Profesjonsstandard.
  • Dokumentert 40 dager (8 arbeidsuker) relevant arbeidserfaring/yrkespraksis som lønnet guide i det natur- og aktivitetsbaserte reiselivet.

Ved sertifisering av nye naturguider har styret mandat til å vurdere enkeltvis hvorvidt søker tilfredsstiller kravene hvis søkeren har annen utdanning en den NNGF allerede har godkjent. Styret kan bestemme et fast søknadsgebyr for søker med annen utdanning enn allerede godkjente utdannelsesinstitusjoner.

Sertifiserte naturguider har stemmerett og er valgbare til styret under årsmøte.