Hva er en naturguide
Hva er en naturguide

Naturguide
Kan være en yrkestittel som benyttes av personer med høyere utdanning innenfor fagfeltet naturguiding. Naturguiden har sitt virke som profesjonell leder og vert for kommersielle turistgrupper i natur. Naturguiden skal legge til rette for trygge, lærerike og naturvennlige opplevelser. Et av hovedformålene er å inspirere gjestene til reflekterte holdninger til og bruk av natur. 

 

Naturguidens arbeidsfelt
Det omfatter reiseliv og kommersiell turisme i natur, alt fra fjord til fjell inkludert skog, mark og vidda. Arktiske forhold er også noe som flere naturguider kjenner til spesielt de som har fullført utdanning på Svalbard. Vandreturer om sommeren eller truge og fjellski turer om vinteren en noe av det som omfatter naturguidens kompetanse. 

Naturguidens arbeidsfelt avgrenses fra Tindevegledere (IFMGA/UIAGM) i og med at naturguider jobber ikke med betalende gjester i alpint høyfjellsterreng med fallrisiko eller på lagdelt vintersnø i skredterreng. Guiding i bratt og krevende høyfjellsnatur bør utføres av kvalifiserte og godkjente Tindevegledere gjennom (i Norge) NORTIND.  

Naturguiden kan skaffe seg tilleggskompetanse fra eksisterende organisasjoner som utvider arbeidsfeltet, for eksempel sertifiseringer på kajakk, båt, bre eller ski. 

 

Godkjent naturguide
Etter utdannelse og arbeidserfaring i reiselivet kan kandidat søke om medlemskap og godkjenning i Norsk Naturguideforbund. Godkjent søknad betyr at vedkommende kan bruke yrkestittelen «Godkjent Naturguide». Godkjenningsordningen skal sikre at naturguiden innehar riktig kompetanse, dokumenteret yrkeserfaring og innfrir forbundets profesjonsstandard som vil da gjenspeile naturguidens kvalitet og kompetanse.

 

Medlemsregister
I forbundets medlemsregister finnes alle av forbundets godkjente naturguider. De er yrkesaktive og innfrir forbundets standarder. Kun de som har betalt medlemskapet i forbundet er godkjente og registrerte.