Norsk Naturguideforbund | NNGF er et forbund i startfasen som ønsker å bidra til å skape større profesjonell anerkjennelse av naturguidens kompetanse i næringslivet. Forbundet ble stiftet i Longyearbyen Svalbard i 2014. Visjonen til forbundet er å bli en samlende organisasjon som ivaretar naturguiders yrkesfelt og interesser i det naturbaserte reiselivet i Norge, samt å bidra til økt kompetanse og kvalitet i naturbaserte opplevelser.

Sommeren 2016 åpnet vi for å søke om medlemskap. Invitasjonen dengang ble sendt ut til utdannede tidligere studenter ved naturguideutdanninger i Norge, som dengang kun eksisterte på Svalbard og i Volda. I dag kommer det stadig flere utdanninger som utdanner til det naturbaserte reiselivet med spesifikt fokus på guiderollen.  Styret som ble valgt inn august 2016, har jobbet for å forankre og klargjøre organisasjonen for sine medlemmer. Vi er enda i en utviklingsfase, vi har ikke alle svarene enda på hvordan forbundet kommer til å se ut i fremtiden. Målet er også at dette skal bli en levende organisasjon som medlemmene ønsker å bidra med å skape.

Forbundet ønsker å etablere en bransjestandard/profesjonsstandard samt en godkjenningsordning for naturguider til naturbasert reiseliv i Norge. Slik vil forbundet ta et samfunnsansvar gjennom å arbeide for å heve kvaliteten og kompetansen i reiselivet. Forbundet ønsker å ha en nær tilknytning til det naturbaserte reiselivets organisasjoner på nasjonalt nivå. Med et langsiktig mål om å oppnå profesjonell anerkjennelse og strengere reguleringer også hos nasjonale myndigheter.

Kvalifiserte guider er en viktig suksessfaktor for små og store aktører i naturbaserte reiselivsbedrifter i Arktis og Norge. Naturguiden har en sentral rolle i verdiskapning og sikkerhetsaspektet omkring det å skape trygge og gode opplevelser i natur for våre betalende gjester.

Norsk Naturguideforbund har til formål å:

  • Være en interesseorganisasjon og et yrkesforbund for utdannede naturguider i Norge. 
  • Holde løpende kontakt med myndigheter, reiselivsnæring og utdanningsinstitusjoner om utvikling, behov og kompetansekrav for naturguider i Norge.
  • Søke partnerskap, medlemskap og/eller samarbeid med aktuelle offentlige og ikke offentlige instanser, både nasjonalt og internasjonalt.
  • Utarbeide og forvalte profesjonsstandard for norske og arktiske naturguider.
  • Registrere, organisere og godkjenne kvalifiserte naturguider i Norge.
  • Norsk Naturguideforbund har ikke erverv til formål.