Norsk Naturguideforbund | NNGF ble stiftet på Svalbard i 2014.

Siden 2016 har vi hatt åpning for å søke medlemskap fra utdannede naturguider i Norge. Forbundet driftes per i dag på frivillighet og er i en spennende utviklingsfase. Styrets oppgaver er definert av forbundets vedtekter. Gjeldende styre er valgt frem til neste årmøte i november 2018. 

Cecilie Harr Moen

Cecilie Harr Moen

Styrets leder

Tromsø

René Wilkens

René Wilkens

Nestleder

Danmark/Svalbard

Ingrid Rui

Ingrid Rui

Styremedlem

Bø i Telemark

Henning Kjøs Lien

Styremedlem

Tromsø

Anniken Kolden

Anniken Kolden

Styremedlem|Økonomiansvarlig

Tromsø/Svalbard