Norsk Naturguideforbund | NNGF ble stiftet på Svalbard i 2014.

Siden 2016 har vi hatt åpning for å søke medlemskap fra utdannede naturguider i Norge. Forbundet driftes per i dag på frivillighet og er i en spennende utviklingsfase. Styrets oppgaver er definert av forbundets vedtekter. Gjeldende styre er valgt for perioden 2018 – 2020.

Henning Kjøs Lien

Nestleder

Tromsø

Rasmus Ramstad

Styremedlem |Økonomiansvarlig

Oslo

Joakim Løvseth Elvenes

Styrets leder

Trondheim

 

Fridrik Pall Fridriksson

Styremedlem |Medlemansvarlig

Fredrikstad

Lucian Negrut

Styremedlem

Svergie