Norsk Naturguideforbund | NNGF ble stiftet på Svalbard i 2014. 

Siden 2016 har det vært åpent for å søke om medlemskap for utdannede naturguider i Norge. Forbundet driftes per i dag på frivillighet og er i en spennende utviklingsfase. Styrets oppgaver er definert av forbundets vedtekter. 

Gjeldende styre ble valgt under årsmøte den 30. november 2019.

 

Fridrik Pall Fridriksson

Styremedlem |Medlemansvarlig

Rygge

Rasmus Ramstad

Styremedlem |Økonomiansvarlig

Oslo

Joakim Løvseth Elvenes

Styrets leder

Trondheim

 

Johannes S. Bolstad

Nestleder

Tromsø

Lucian Negrut

Styremedlem

Svalbard