Utdanning inenfor Naturguiding?

Naturguideutdanning er en unik mulighet for deg som ønsker en yrkesretta og praktisk guideutdanning i Norge. I 2009 ble den første naturguideutdanningen etablert i Norge og tilbudt som årstudium i Arktisk Natrurguiding (ANG) på Svalbard. Fra 2015 ble det også mulig å ta studier på fastlands Norge som er direkte knyttet til naturguiderollen i det norske reiselivet. Utdanningene har utviklet seg til å bli et tverrfaglig pågående samarbeid mellom fagmiljøer i reiseliv/turismefag, friluftslivsfag og naturbasert næringsliv. 

Naturguide-yrket passer for deg som har en glød og et brennende engasjement for å ta med gjester inn i naturen og å gi de en meningsfull opplevelse. Naturguiden sin kompetanse, erfaring og kunnskap gir kvalifikasjoner for å ferdes med gjester i norsk eller arktisk natur; der det ikke er særskilt fare for fall med alvorlige følger og i terreng slakere enn 30 grader på lagdelt snø.