I helgen ble Norge formelt akseptert som fullverdig medlem av Union of International Mountain Leaders Associations (UIMLA) gjennom Norsk Naturguideforbund. UIMLA er det internasjonale godkjenningsorganet for International Mountain Leaders, også kjent som Naturguider på norsk. De representerer sammen med IFMGA (International Federation of Mountain Guides Associations), som organiserer tindevegledere (Mountain Guides), de to eneste internasjonalt anerkjente kvalifiseringsordningene for profesjonelle guider på verdensbasis. Dette representerer en betydningsfull milepæl for Norge, vårt naturbaserte reiseliv og det nasjonale og internasjonale guidemiljøet. 

Norsk Naturguideforbund har arbeidet målrettet mot denne godkjenningen siden etableringen av de første Naturguidestudiene på Svalbard i 2009 og i Volda i 2012, samt opprettelsen av forbundet i 2014. Denne innsatsen kulminerte under generalforsamlingen til UIMLA i Lenggries, Tyskland, sist helg, den 4. november, der NNGF sin Naturguide-kvalifisering ble enstemmig godkjent som fullverdig medlemskap av en samlet generalforsamling. Dette representerer en betydningsfull anerkjennelse av NNGF og deres arbeid innen Naturguiding. 

Endelig UIMLA medlemmer!

NNGF jobber tett med de frilufts-utdanningene i landet som utdanner Naturguider. Og de har ambisjoner om å inkludere flere relevante friluftslivsstudier som godkjente for å utdanne sertifiserte Naturguider og IML-guider. 

  • Vi hadde aldri fått til dette fulle medlemskapet i UIMLA, om det ikke var for de dyktige lærerne og gode kreftene ved institusjonene i Volda og på Svalbard som utdanner Naturguider. 
    Framover vil vi i NNGF jobbe mot å inkludere også de resterende friluftslivutdanningene i landet i denne godkjenningsordningen, for dem av disse som ønsker å ta del, 

fortsetter lederen i NNGF, Johannes Bolstad.  

Gir betydelige fordeler for import og eksport av guidetjenester: 

Siden 2004 har UIMLA organisert nå nærmere 30 medlemsland, som strekker seg fra Sør-Amerika til Asia, med en stor representasjon av europeiske land. Gjennom UIMLA har medlemslandene tilgang til et felles verktøy som forenkler og regulerer import og eksport av guidetjenester på tvers av landegrenser og kulturer. Dette skaper en mer samordnet internasjonal guidebransje og gir reisende muligheten til å oppleve trygge og minneverdige eventyr med guider som bærer det respekterte UIMLA-merket. Det legger også til rette for et nært samarbeid, nettverksbygging og utveksling mellom medlemslandene. 

  • By agreeing to our common UIMLA Standard for all IMLs in our member countries, we make it possible for governments to better regulate the business. Companies in the industry have access to qualified guides from around the world during their different seasons. Travelers know that they get a safe, good, and memorable experience with a guide wearing the UIMLA badge. And IMLs should all have access to all membership countries to work and guide on similar premises. Norway has long been wished to join our union, and we are glad NNGF has now done the work needed to get here. Now we look forward to work closely with both Norway and Sweden as our Scandinavian members. Congratulations and welcome to UIMLA! 

Ian Spare, president i UIMLA, uttrykte følgende etter at Norge ble innvalgt som fullverdig medlem i UIMLA. Et av de sentrale fokusområdene i UIMLA er å forbedre mobiliteten og strømmen av arbeidskraft og guidetjenester mellom alle medlemslandene. 

  • From UIMLA, we expect that the solid guide tradition and qualification they have in NNGF and that the internationally reknown UIMLA Standard will be used in the ongoing governmental work we hope will further regulate the guiding industry in Norway, 

fortsetter UIMLA-presidenten. 

Lucian Negrut og Johannes Bolstad har mottatt “nåla” som beviser medlemskapet

Svært relevant ifm. Regjeringens pågående arbeid med regulering av guideprofesjonen: 

  • En internasjonalt godkjent og identifiserbar sertifisering av Naturguider i Norge vil bidra til bedre samarbeid med både norske og internasjonale turoperatører som i stadig økende grad stiller krav til dokumentasjon/sertifisering av slike tilbud, sier Haaken Christensen, Seniorrådgiver naturbasert reiseliv i Innovasjon Norge.  

Både på fastlandet og på Svalbard går det to parallelle prosesser igjennom henholdsvis Næringsdepartementet og Justis- og Beredskapsdepartementet, som har som mål å fastsette de første spesifikke reguleringene av den hittil lite regulerte guide-bransjen i Norge. At Norges Naturguideforbund har blitt fullverdig medlem av UIMLA vil bidra til å gjøre en eventuell implementering av disse ordningene enklere. 

  • Det er viktig å synliggjøre potensialet i kompetente guider og å øke guidens anerkjennelse og status. I tillegg kan gode guider bidra til å øke lønnsomhet, kvalitet og bærekraft. Norge som medlem i UIMLA ser vi på som et viktig bidrag mot å profesjonalisere vårt naturbaserte reiseliv, sier Christensen. 

NNGF har mottatt økonomisk støtte fra Innovasjon Norge til deres UIMLA-prosjekt. Dette har vært avgjørende for organisasjonens arbeid mot å oppnå fullt medlemskap i UIMLA og implementere UIMLA-standarden i Naturguide-kvalifiseringen. 

Variert og uvurderlig kompetanse 
Naturguider besitter en bred og uvurderlig kompetanse. For å bli Naturguide, må man gjennomgå en grundig utdanning og sertifiseringsprosess som varer i minst ett år, ofte i tilknytning til en full bachelorgrad innen Friluftsliv og Naturguiding. Naturguider arbeider typisk med en rekke aktiviteter, inkludert fotturer, fjellski og trugeturer, både på dagsturer og ekspedisjoner som kan vare i flere uker. De har essensiell grunnleggende guidekompetanse som er avgjørende for å lede gjester trygt ut i naturen. Like viktig som sikkerhet er deres evne til å skape minneverdige opplevelser som reiselivet kan tilby våre gjester. 

Du kan møte Naturguider på en rekke opplevelser, fra korte halvdagsturer til Preikestolen eller trugeturer under det nordlyset. De kan også lede deg på flere ukeslange ekspedisjoner i Himalaya eller over Grønlandsisen. Naturguide-kvalifiseringen er utformet slik at hver Naturguide kan bygge på sin personlige guidekompetanse med tilleggskompetanse knyttet til spesifikke aktiviteter. Dette gjør dem i stand til å lede kajakkturer i fjordene, guide stisykling i skogen, arrangere snøscooterturer på Svalbard, hundesledekjøring på Finnmarksvidda, RIB-turer til Trollfjorden eller seilturer langs kysten, alt etter hva gjestene kommer for å oppleve.