Nærings og fiskeridepartementet har i en stund jobbet med en sertifiseringsordning for guider på Svalbard. I forkant av dette ba de om innspill fra relevante aktører. NNGF var representert ved Johannes Bolstad og Mats Hoel Johannessen. Det var i underkant av 10 representerte som fikk taletid. For utenom Visit Svalbard og andre relevante aktører løftet Johannes frem NNGF sitt syn på denne saken.