På kvelden 17 mars var vi en god gjeng fra Norsk Naturguideforbund som møttes til en prat rundt kveldsmaten. Styret til NNGF hadde en agenda for halve kvelden, mens vi brukte den andre halvparten til å prate med hverandre rundt guidenes hverdag under Covid-19 pandemien.

På møtet ble de fremmøtte informert om muligheten for å søke på Sparebankstiftelsen sin “En dag til” (obs, gjelder bare bedrifter i Nord-Norge/Svalbard). Vi informerte også om rapporten fra Menon Economics som sier noe om potensialet til Norsk Reiseliv frem til 2030.

Ønsker du å delta på fremtidige møter?

Om det er av interesse kan vi gjerne tilrettelegge for flere møter. Vi håper at de som er interessert kommer med innspill til hva vi kan diskutere.