Et viktig steg I profesjonalisering av Norsk Naturguiding er på plass. Norge er godkjent som aspirantland til UIMLA (Union of International Mountain Leader Associations).

Fredag 5. november sa en enstemmig komite ja til å ta inn Norge som aspirantland til det internasjonale naturguide forbundet UIMLA. Grunnlaget for godkjenningen er nitid arbeid som er utført av styret og medlemmer i Norsk Naturguideforbund i tillegg til ledere av naturguide studiene ved HiVolda, UiT og Høgskolen på Vestlandet.

«Det er på høy tid at Norge med all den kompetansen som finnes på Svalbard og det norske fastlandet blir en del av UIMLA. Vi er fra før representert i IFMGA gjennom Nortind, og nå er enda en viktig brikke på plass for å profesjonalisere norsk guidenæring og reiseliv», sier styreleder Johannes Bolstad.

Profesjonaliseringen er helt i tråd med reiselivsstrategien som ble lansert av Innovasjon Norge tidligere i år, og de har gjennom fagansvarlig Haaken Christensen vært en viktig støttepartner gjennom arbeidet.

Norsk reiselivsnæring trenger profesjonelle guider

Flere aktører og destinasjoner over hele landet vil få et stort behov for profesjonelle guider når næringen sakte, men sikkert kommer ut av pandemien og inn i en mer bærekraftig hverdag. Naturguideforbundet har allerede mange viktige støttespillere, og håper enda fler ønsker å være med å bidra inn.

«Vi ser økt pågang fra bedrifter og destinasjoner som ønsker å støtte arbeidet Norsk Naturguideforbund har gjort og skal gjøre videre. Forbundet ble stiftet av representanter fra guideutdanningene ved Universitet i Tromsø og Høgskolen i Volda for 7 år siden og vi må få lov til å si at vi er litt stolte av å ha kommet dit vi er i dag», avslutter styreleder Johannes som nå ser frem i mot 2 år med arbeid før vi kan begynne å sertifisere de første internasjonalt godkjente naturguidene gjennom NNGF.