Årsmøte ble gjennomført i Tromsø/digitalt lørdag 16.10. Til sammen var vi nærmere 30 medlemmer og studentmedlemmer som deltok på møtet. Det ble tidlig klart at organisasjonen har bredt nedslagsfelt. To av deltakerne var på en fangsthytte på Svalbard (skribenten har glemt hvilken i skrivende stund), mens en annen deltok fra Romania. Resten av oss var samlet på ulike steder i Norge.

Litt avstand var det mellom deltagerne(Google)

Nytt æresmedlem på lista

Vi har det ikke til vane å gjøre folk til æresmedlemmer. Før årets årsmøte stod Ola Einang og Sigmund Andersen som de eneste på listen over æresmedlemmer. En annen person som har vært en markant bidragsyter i så måte er Einar Løken. Mange av dere kjenner han kanskje som Tindevegleder eller Høgskolelektor i Volda. Nå er han også æresmedlem i NNGF.

Skryt til styret

Styret setter stor pris på skryten som ble gitt under og i etterkant av møtet. NNGF har tatt noen markante steg i viktige retninger som blant annet arbeidet med UIMLA sertifiseringen. Tidslinjen som ble lagt frem av styret på veien mot medlemskap i UIMLA er en særs spennende reise med et mål som ikke er langt unna.

Takk til de som holdt eksterne innlegg

Nytt av året hadde vi noen eksterne innlegg. Vi vil si takk til Haaken Christensen fra Innovasjon Norge, samt de fra våre egne rekker; Sigmund Andersen fra UiT og Rasmus Ramstad fra Adventure Plan. De tre innleggene hadde stor variasjon, og vi tror konklusjonen er at vi gjør dette hvert årsmøte. Samtidig ønsker vi å spre det gode ord om NNGF i større grad. Dette må vi gjøre på en digital og fysisk måte, så om noen vet konferanser eller annet arbeid som foregår i Norge som hadde hatt godt av et besøk fra oss. Gi gjerne beskjed!

Fridrik og Johannes i fullt fokus på NordNorsk Reiseliv sine lokaler i Tromsø

Lurer du på hva som ble diskutert men fikk ikke deltatt?

Ikke noe problem! Vi har tatt opptak av hele årsmøte og vil tilgjengeliggjøre dette når vi har gått igjennom alt.